MSEB India

Choose language : 

The MSEB Holding Company Limited is a Government of Maharashtra owned Company incorporated under the Companies Act, 1956 after trifurcation of the erstwhile Maharashtra State Electricity Board (“MSEB”).

म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित

आमच्याविषयी

म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित ही महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची कंपनी असून पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या (“एमएसईबी”) त्रिभाजनानंतर कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत स्थापन केली गेली आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण, वितरण आणि व्यापार या क्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा यापैकी कोणत्याही किंवा सर्व क्रियाकलापांमध्ये गुंतवणूक करणे हे कंपनीचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

ही कंपनी महाराष्ट्र राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित आणि महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्यादित या त्यांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांची सूत्रधारी कंपनी आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची स्थापना वीज (पुरवठा) अधिनियम, १९४८ च्या कलम ५ अंतर्गत २० जून, १९६० रोजी करण्यात आली. १९९८ मध्ये ही राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळानंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची वीज निर्मिती करणारी युटिलिटी होती.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे पूर्ववर्ती बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते जे ६ नोव्हेंबर, १९५४ रोजी स्थापन झाले आणि ३१ मार्च, १९५७ पर्यंत कार्यरत होते, जेव्हा त्याचे नाव बदलून १९ जून, १९६० पर्यंत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ असे करण्यात आले.

Accessibility